جایجایی بستن
ساخت و صدور فاکتور فروش بصورت آنلاین خدمتی دیگر از وب آپتیک
صورت حساب آقای/خانم:
تلفن:
آدرس:
فاکتور فروش
تاریخ:
شماره فاکتور:


ردیف کد کالا نام کالا تعداد بهای واحد مبلغ کل شرح کالا
جمع کل فاکتور
مالیات بر ارزش افزوده
تخفیف
مبلغ قابل پرداخت
مبلغ قابل پرداخت به حروف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

این فاکتور توسط فاکتور ساز آنلاین یکی خدمات رایگان وب سایت وب آپتیک به آدرس www.weboptic.ir ساخته شده و محتوای آن هیچ ارتباطی با وب آپتیک ندارد. لطفا مراقب سوء استفاده کنندگان باشید.