ورود به سامانه

سامانه دفتر معین آنلاین

مدیریت حساب مشتریان بصورت آنلاین!

سامانه دفتر معین آنلاین

(ویژگی‌ها)

دفتر معین آنلاین

برای مشتریان خود دفتر معین بصورت آنلاین داشته باشید. در هر زمان بدهکاری و بستانکاری ثبت نموده و وضعیت دفتر معین مشتری خود را مشاهده نمایید.

مدیریت مشتری آنلاین

با استفاده از بخش مشتریان تمامی اطلاعات مشتری های خود را ثبت، دسته بندی و در هر زمان مشاهده و ویرایش نمایید.

ثبت بدهکاری و بستانکاری

بدهکاری و بستانکاری مشتری را در سامانه ثبت و وضعیت حساب خود با مشتری را شفاف نمایید

سامانه پیامک

رسید بدهکاری و بستانکاری را برای مشتری پیامک کنید و همچنین مشتریان خود را از فروش ویژه و تخفیف های خود از طریق پیامک مطلع کنید

آخرین مقالات

آموزش ها و اطلاعات مفید...