برچسب فاکتور چیست؟ قابلیت برچسب فاکتور در سامانه فاکتور آنلاین

به فاکتور های صادر شده برچسب دلخواه بچسبانید (مانند بسته بندی شده، ارسال شده و ...)

انتشار توسط رضا صادقی 1401/04/27

قابلیت برچسب فاکتور آنلاین

 

با استفاده از قابلیت برچسب از این به بعد میتوانید به فاکتور های صادر شده در سامانه فاکتور آنلاین برچسب دلخواه بچسبانید! برای مثال فاکتوری صادر می شود، این فاکتور بسته بندی می شود! پس از بسته بندی به فاکتور برچسب "بسته بندی شده" می چسبانید، همچنین برای مثال این بسته را برای مشتری ارسال میکنید، پس از ارسال میتوانید برچسب "ارسال شده" را به فاکتور بچسبانید!

 

ویژگی ها:

  • امکان تعریف نام دلخواه برای برچسب
  • امکان تعریف رنگ دلخواه برای برچسب
  • امکان درج توضیحات برای برچسب

 

  • امکان درج تاریخ و زمان دلخواه در هنگام برچسب گذاری
  • امکان درج توضیحات اضافه تر در هنگام برچسب گذاری
  • برچسب ها در زمان مشاهده فاکتور و همچنین در خروجی فاکتور ها نمایش داده می شوند

 

  • امکان حذف برچسب های یک فاکتور میسر است
  • تعریف نا محدود برچسب در نرم افزار
  • چسباندن نا محدود برچسب به فاکتور ها