ورود به سامانه

سامانه دندانپزشکی آنلاین

مدیریت نوبت و پرونده بیماران بصورت آنلاین!

سامانه دندانپزشکی آنلاین

(ویژگی‌ها)

دندانپزشکی آنلاین

برای بیماران خود نوبت دهی بصورت آنلاین داشته باشید. در هر زمان بدهکاری و بستانکاری ثبت نموده و وضعیت صورت حساب مالی مشتری خود را مشاهده نمایید.

مدیریت پرونده بیمار آنلاین

با استفاده از بخش پرونده بیمار تمامی اطلاعات بیماران خود را ثبت، دسته بندی و در هر زمان مشاهده و ویرایش نمایید.

ثبت بدهکاری و بستانکاری

بدهکاری و بستانکاری بیمار را در سامانه ثبت و وضعیت حساب خود با بیمار را شفاف نمایید

سامانه پیامک

یادآوری نوبت بیمار، رسید قبض ارائه خدمت و مبالغ دریافتی را برای بیمار پیامک کنید و همچنین بیماران خود را از خدمات ویژه و تخفیف ها از طریق پیامک مطلع کنید